பள்ளி வலையொளி : பதிவு - 56

மார்ச், 29, 2024 | School Podcast – 56 | 29-Mar-2024

பள்ளி வலையொளியின் 56-ஆம் பதிப்பில் பங்கேற்கும் மாணவர்கள்

 1. மோனா ஜெயவள்ளி் ஆனந்தராஜ்மழலை 2
 2. ஆதவன் குலோத்துங்கன்மழலை 2
 3. சாய் தருணிகாஅடிப்படை
 4. புகழ் குமார்அடிப்படை
 5. நிமல் அய்யப்பன்வகுப்பு 1
 6. அற்புதா கண்ணன்வகுப்பு 1
 7. அதிதி அருண்வகுப்பு 2
 8. ஆருஷ் ராஜசுந்தர்வகுப்பு 2
 9. இஷானி அஷோக்குமார்வகுப்பு 2
 10. லோகரஞ்சன் கண்ணன்வகுப்பு 2
 11. ஓவியா தனராஜ் ஜெயந்திவகுப்பு 2
 12. நிவன்கிருஷ்ணா பாண்டியராஜன்வகுப்பு 2
 13. ரிதிகா ஞானசேகரன்வகுப்பு 2
 14. கவிநயா அய்யப்பன்வகுப்பு 5
 15. போஷியா ஜெயவள்ளி் ஆனந்தராஜ்வகுப்பு 5
 16. கவின்கிருஷ்ணா பாண்டியராஜன்  வகுப்பு 7
 17. வசிஷ்ட் ஜெயராம்வகுப்பு 8
 18. சுதிக்‌ஷா  பிரசன்ன குமார்வகுப்பு 8

பரிசுகள்

 • இந்த வலையொளி ஒரு போட்டி அல்லநம் பள்ளி மாணவச்செல்வங்களின் வாசிப்புத் திறன் மேம்பட முன்வைக்கப்பட்ட ஒரு முயற்சிஆகையால் வாரம்தோறும் பதிவுகள் அனுப்புவது அவசியம்.
 • மாணவர்களை ஊக்குவிக்க பரிசுகள் வழங்கப்படும்
 • நம் பள்ளியின் ஆண்டு விழாவில் சிறந்த பதிவுகளுக்கான  முதல்இரண்டாம்மூன்றாம்  பரிசுகளும் அதிகமான எண்ணிக்கையில் காணொளிகள் அனுப்பிய மாணவர்களுக்கான பரிசுகளும் வழங்கப்படும்.

மாணவர்கள் தாங்கள் வாசிக்கும் பதிவுகளை valaiyoli@njvallalarpalli.org என்ற மின்னஞ்சலுக்கு அனுப்ப வேண்டும்.

 

மின்னஞ்சலின் Subject : <Gradexx _StudentFirstNameLastName> என்று குறிப்பிட்டு அனுப்ப வேண்டும்.