பள்ளி வலையொளி : பதிவு - 15

ஏப்ரல், 14, 2023 | School Podcast – 15  | 14-Apr-2023

பள்ளி வலையொளியின் பதினைந்தாம் பதிப்பில் பங்கேற்கும் மாணவர்கள்

  • ஜிவின் ராஜேஷ் – வகுப்பு 1
  • ஓவியா தனராஜ் ஜெயந்தி – வகுப்பு 1
  • சுஜய் ஸ்ரீதரன் – வகுப்பு 2
  • சஞ்சித் ஸ்ரீதரன் – வகுப்பு 2
  • ஈஷ்வர் ஜெயராம் – வகுப்பு 2
  • அபிராம் பலமனேர்வகுப்பு 5
  • வசிஷ்ட் ஜெயராம் – வகுப்பு 7

பரிசுகள்

  • இந்த வலையொளி ஒரு போட்டி அல்லநம் பள்ளி மாணவச்செல்வங்களின் வாசிப்புத் திறன் மேம்பட முன்வைக்கப்பட்ட ஒரு முயற்சிஆகையால் வாரம்தோறும் பதிவுகள் அனுப்புவது அவசியம்.
  • மாணவர்களை ஊக்குவிக்க பரிசுகள் வழங்கப்படும்
  • நம் பள்ளியின் ஆண்டு விழாவில் சிறந்த பதிவுகளுக்கான  முதல்இரண்டாம்மூன்றாம்  பரிசுகளும் அதிகமான எண்ணிக்கையில் காணொளிகள் அனுப்பிய மாணவர்களுக்கான பரிசுகளும் வழங்கப்படும்.

மாணவர்கள் தாங்கள் வாசிக்கும் பதிவுகளை valaiyoli@njvallalarpalli.org என்ற மின்னஞ்சலுக்கு அனுப்ப வேண்டும்.

மின்னஞ்சலின் Subject : <Gradexx _StudentFirstNameLastName> என்று குறிப்பிட்டு அனுப்ப வேண்டும்.