பள்ளி வலையொளி : பதிவு - 54

மார்ச், 15, 2024 | School Podcast – 54 | 15-Mar-2024

பள்ளி வலையொளியின் 54-ஆம் பதிப்பில் பங்கேற்கும் மாணவர்கள்

 1. மோனா ஜெயவள்ளி் ஆனந்தராஜ்மழலை 2
 2. ஆதவன் குலோத்துங்கன்மழலை 2
 3. சாய்தருணிகா ராஜதுரைஅடிப்படை
 4. புகழ் குமார்அடிப்படை
 5. அற்புதா கண்ணன்வகுப்பு 1
 6. நிமல் அய்யப்பன்வகுப்பு 1( பூங்கா)
 7. அதிதி அருண்வகுப்பு 2
 8. ஆருஷ் ராஜசுந்தர்வகுப்பு 2
 9. லோகரஞ்சன் கண்ணன்வகுப்பு 2
 10. நிவன்கிருஷ்ணா பாண்டியராஜன்வகுப்பு 2
 11. ரிதிகா ஞானசேகரன்வகுப்பு 2
 12. ஜோஷ்னிகா பிரசன்னகுமார்வகுப்பு 3
 13. விஹான் கணேஷ்வகுப்பு 3
 14. தன்வி சரவணன்வகுப்பு 4
 15. போஷியா ஜெயவள்ளி் ஆனந்தராஜ்வகுப்பு 5
 16. கவிநயா அய்யப்பன்வகுப்பு 5 ( பூங்கா)

பரிசுகள்

 • இந்த வலையொளி ஒரு போட்டி அல்லநம் பள்ளி மாணவச்செல்வங்களின் வாசிப்புத் திறன் மேம்பட முன்வைக்கப்பட்ட ஒரு முயற்சிஆகையால் வாரம்தோறும் பதிவுகள் அனுப்புவது அவசியம்.
 • மாணவர்களை ஊக்குவிக்க பரிசுகள் வழங்கப்படும்
 • நம் பள்ளியின் ஆண்டு விழாவில் சிறந்த பதிவுகளுக்கான  முதல்இரண்டாம்மூன்றாம்  பரிசுகளும் அதிகமான எண்ணிக்கையில் காணொளிகள் அனுப்பிய மாணவர்களுக்கான பரிசுகளும் வழங்கப்படும்.

மாணவர்கள் தாங்கள் வாசிக்கும் பதிவுகளை valaiyoli@njvallalarpalli.org என்ற மின்னஞ்சலுக்கு அனுப்ப வேண்டும்.

 

மின்னஞ்சலின் Subject : <Gradexx _StudentFirstNameLastName> என்று குறிப்பிட்டு அனுப்ப வேண்டும்.