பள்ளி வலையொளி : பதிவு - 14

ஏப்ரல், 6, 2023 | School Podcast – 14  | 06-Apr-2023

பள்ளி வலையொளியின் பதினான்காம் பதிப்பில் பங்கேற்கும் மாணவர்கள்

 • ஜிவின் ராஜேஷ் – வகுப்பு 1
 • சுஜய் ஸ்ரீதரன் – வகுப்பு 2
 • சஞ்சித் ஸ்ரீதரன் – வகுப்பு 2
 • ஈஷ்வர் ஜெயராம் – வகுப்பு 2
 • யோகஶ்ரீ ஹரீஷ்குமார்வகுப்பு 2
 • நிலா செல்வி சுதாகர்வகுப்பு 5
 • ஶ்ரீநிகா கிருஷ்ணன்வகுப்பு 7
 • பிரார்த்தனா ஞானசேகரன்வகுப்பு 7
 • வசிஷ்ட் ஜெயராம் – வகுப்பு 7

பரிசுகள்

 • இந்த வலையொளி ஒரு போட்டி அல்லநம் பள்ளி மாணவச்செல்வங்களின் வாசிப்புத் திறன் மேம்பட முன்வைக்கப்பட்ட ஒரு முயற்சிஆகையால் வாரம்தோறும் பதிவுகள் அனுப்புவது அவசியம்.
 • மாணவர்களை ஊக்குவிக்க பரிசுகள் வழங்கப்படும்
 • நம் பள்ளியின் ஆண்டு விழாவில் சிறந்த பதிவுகளுக்கான  முதல்இரண்டாம்மூன்றாம்  பரிசுகளும் அதிகமான எண்ணிக்கையில் காணொளிகள் அனுப்பிய மாணவர்களுக்கான பரிசுகளும் வழங்கப்படும்.

மாணவர்கள் தாங்கள் வாசிக்கும் பதிவுகளை valaiyoli@njvallalarpalli.org என்ற மின்னஞ்சலுக்கு அனுப்ப வேண்டும்.

மின்னஞ்சலின் Subject : <Gradexx _StudentFirstNameLastName> என்று குறிப்பிட்டு அனுப்ப வேண்டும்.