வானவில் : பள்ளி ஆண்டு இதழ் 2021

வள்ளலார் தமிழ்ப் பள்ளியின் ஆண்டு இதழான "வானவில்", பெயருக்கு ஏற்ற வகையில் அழகிய வண்ணங்களுடன், அழகாக வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது. இவ்விதழ் "மின்னூல்" வடிவில் சனிக்கிழமை, சூன் 12ம் தேதி நடைப்பெற்ற பட்டமளிப்பு விழாவில் வெளியிடப்பட்டது.

Download the Magazine