பள்ளி வலையொளி : பதிவு - 44

சனவரி, 5, 2024 | School Podcast – 44 | 5-Jan-2024

பள்ளி வலையொளியின் 44-ஆம் பதிப்பில் பங்கேற்கும் மாணவர்கள்

 1. மோனா ஜெயவள்ளி் ஆனந்தராஜ்மழலை 2
 2. தக்‌ஷிகா ஸ்ரீதர்ராஜன்மழலை 2
 3. புகழ் குமார்அடிப்படை
 4. அற்புதா கண்ணன்வகுப்பு 1
 5. கிருஷ்ணம் நித்யானந்தன்வகுப்பு 1
 6. அதிதி நாராயணமூர்த்திவகுப்பு 1
 7. அதிதி அருண்வகுப்பு 2
 8. லோகரஞ்சன் கண்ணன்வகுப்பு 2
 9. ஓவியா தனராஜ் ஜெயந்திவகுப்பு 2
 10. நிவன்கிருஷ்ணா பாண்டியராஜன்வகுப்பு 2
 11. துவாரக் ஆர்காடு பாலாஜிவகுப்பு 2
 12. ஈஷ்வர் ஜெயராம்வகுப்பு 3
 13. சுஜய் ஶ்ரீதரன்வகுப்பு 3
 14. சஞ்சித் ஶ்ரீதரன்வகுப்பு 3
 15. தாக்‌ஷிதா ஆர்காடு பாலாஜிவகுப்பு 4
 16. போஷியா ஜெயவள்ளி் ஆனந்தராஜ்வகுப்பு 5
 17. ஹர்ஷிகா ஶ்ரீதர்ராஜன்வகுப்பு 5
 18. கவின்கிருஷ்ணா பாண்டியராஜன்  வகுப்பு 7
 19. வசிஷ்ட்  ஜெயராம்வகுப்பு 8

பரிசுகள்

 • இந்த வலையொளி ஒரு போட்டி அல்லநம் பள்ளி மாணவச்செல்வங்களின் வாசிப்புத் திறன் மேம்பட முன்வைக்கப்பட்ட ஒரு முயற்சிஆகையால் வாரம்தோறும் பதிவுகள் அனுப்புவது அவசியம்.
 • மாணவர்களை ஊக்குவிக்க பரிசுகள் வழங்கப்படும்
 • நம் பள்ளியின் ஆண்டு விழாவில் சிறந்த பதிவுகளுக்கான  முதல்இரண்டாம்மூன்றாம்  பரிசுகளும் அதிகமான எண்ணிக்கையில் காணொளிகள் அனுப்பிய மாணவர்களுக்கான பரிசுகளும் வழங்கப்படும்.

மாணவர்கள் தாங்கள் வாசிக்கும் பதிவுகளை valaiyoli@njvallalarpalli.org என்ற மின்னஞ்சலுக்கு அனுப்ப வேண்டும்.

 

மின்னஞ்சலின் Subject : <Gradexx _StudentFirstNameLastName> என்று குறிப்பிட்டு அனுப்ப வேண்டும்.