பள்ளி வலையொளி : பதிவு - 42

திசெம்பர், 22, 2023 | School Podcast – 42 | 22-Dec-2023

பள்ளி வலையொளியின் 42-ஆம் பதிப்பில் பங்கேற்கும் மாணவர்கள்

 • மோனா ஜெயவள்ளி் ஆனந்தராஜ்மழலை 2
 • அற்புதா கண்ணன்வகுப்பு 1
 • கிருஷ்ணம் நித்யானந்தன்வகுப்பு 1
 • அதிதி நாராயணமூர்த்திவகுப்பு 1
 • அதிதி அருண்வகுப்பு 2
 • லோகரஞ்சன் கண்ணன்வகுப்பு 2
 • ஓவியா தனராஜ் ஜெயந்திவகுப்பு 2
 • நிவன்கிருஷ்ணா பாண்டியராஜன்வகுப்பு 2
 • துவாரக் ஆர்காடு பாலாஜிவகுப்பு 2
 • ஈஷ்வர் ஜெயராம்வகுப்பு 3
 • லட்சுமி வெங்கட்ராமன்வகுப்பு 3
 • தாக்‌ஷிதா ஆர்காடு பாலாஜிவகுப்பு 4
 • போஷியா ஜெயவள்ளி் ஆனந்தராஜ்வகுப்பு 5
 • நிலா செல்வி சுதாகர்வகுப்பு 6
 • கவின்கிருஷ்ணா பாண்டியராஜன்  வகுப்பு 7
 • வசிஷ்ட்  ஜெயராம்வகுப்பு 8

பரிசுகள்

 • இந்த வலையொளி ஒரு போட்டி அல்லநம் பள்ளி மாணவச்செல்வங்களின் வாசிப்புத் திறன் மேம்பட முன்வைக்கப்பட்ட ஒரு முயற்சிஆகையால் வாரம்தோறும் பதிவுகள் அனுப்புவது அவசியம்.
 • மாணவர்களை ஊக்குவிக்க பரிசுகள் வழங்கப்படும்
 • நம் பள்ளியின் ஆண்டு விழாவில் சிறந்த பதிவுகளுக்கான  முதல்இரண்டாம்மூன்றாம்  பரிசுகளும் அதிகமான எண்ணிக்கையில் காணொளிகள் அனுப்பிய மாணவர்களுக்கான பரிசுகளும் வழங்கப்படும்.

மாணவர்கள் தாங்கள் வாசிக்கும் பதிவுகளை valaiyoli@njvallalarpalli.org என்ற மின்னஞ்சலுக்கு அனுப்ப வேண்டும்.

 

மின்னஞ்சலின் Subject : <Gradexx _StudentFirstNameLastName> என்று குறிப்பிட்டு அனுப்ப வேண்டும்.