பள்ளி வலையொளி : பதிவு - 43

திசெம்பர், 28, 2023 | School Podcast – 43 | 28-Dec-2023

பள்ளி வலையொளியின் 43-ஆம் பதிப்பில் பங்கேற்கும் மாணவர்கள்

 • மோனா ஜெயவள்ளி் ஆனந்தராஜ்மழலை 2
 • சாய் தருணிகா ராஜதுரைஅடிப்படை
 • அற்புதா கண்ணன்வகுப்பு 1
 • அதிதி நாராயணமூர்த்திவகுப்பு 1
 • அதிதி அருண்வகுப்பு 2
 • லோகரஞ்சன் கண்ணன்வகுப்பு 2
 • ஈஷ்வர் ஜெயராம்வகுப்பு 3
 • லட்சுமி வெங்க்டராமன்வகுப்பு 3
 • போஷியா ஜெயவள்ளி் ஆனந்தராஜ்வகுப்பு 5
 • ஹர்ஷிகா ஶ்ரீதர்ராஜன்வகுப்பு 5
 • வசிஷ்ட்  ஜெயராம்வகுப்பு 8

பரிசுகள்

 • இந்த வலையொளி ஒரு போட்டி அல்லநம் பள்ளி மாணவச்செல்வங்களின் வாசிப்புத் திறன் மேம்பட முன்வைக்கப்பட்ட ஒரு முயற்சிஆகையால் வாரம்தோறும் பதிவுகள் அனுப்புவது அவசியம்.
 • மாணவர்களை ஊக்குவிக்க பரிசுகள் வழங்கப்படும்
 • நம் பள்ளியின் ஆண்டு விழாவில் சிறந்த பதிவுகளுக்கான  முதல்இரண்டாம்மூன்றாம்  பரிசுகளும் அதிகமான எண்ணிக்கையில் காணொளிகள் அனுப்பிய மாணவர்களுக்கான பரிசுகளும் வழங்கப்படும்.

மாணவர்கள் தாங்கள் வாசிக்கும் பதிவுகளை valaiyoli@njvallalarpalli.org என்ற மின்னஞ்சலுக்கு அனுப்ப வேண்டும்.

 

மின்னஞ்சலின் Subject : <Gradexx _StudentFirstNameLastName> என்று குறிப்பிட்டு அனுப்ப வேண்டும்.