Principal’s message

தமிழ் மொழியைக் கற்றுக் கொடுப்பதுடன் நின்று விடாமல், தமிழர் பண்பாட்டினையும், கலைகளையும் மாணவர்களுக்கு அறிமுகம் செய்து வருகிறது. மாணவர்களின் பல்வேறு தனித்திறன்களுக்கு வள்ளலார் தமிழ்ப் பள்ளி களம் அமைத்துக் கொடுக்கிறது.

வள்ளலார் தமிழ்ப் பள்ளிக்கு உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறேன். வள்ளலார் தமிழ்ப் பள்ளி கடந்த ஆறு ஆண்டுகளாக தனக்கென ஒரு தனித்துவத்துடன் நியூசெர்சியில் செயல்பட்டு வருகிறது. தமிழ் மொழியைக் கற்றுக் கொடுப்பதுடன் நின்று விடாமல், தமிழர் பண்பாட்டினையும், கலைகளையும் மாணவர்களுக்கு அறிமுகம் செய்து வருகிறது. மாணவர்களின் பல்வேறு தனித்திறன்களுக்கு வள்ளலார் தமிழ்ப் பள்ளி களம் அமைத்துக் கொடுக்கிறது. தமிழ்க் கல்வியை வகுப்பறையுடன் சுருக்கிக் கொள்ளாமல் கொண்டாட்டமாகப் பல்வேறு முன்னெடுப்புகளுடன் அனைவரையும் ஒருங்கிணைத்து பள்ளி செயல்பட்டு வருகிறது.

நீங்களும் எங்களுடன் இணையுங்கள்.

தமிழ் அறிவோம். தமிழராய் இணைவோம்