வள்ளலார் தமிழ்ப் பள்ளியின் முக்கிய விழாவாக ஒவ்வொரு ஆண்டும் பொங்கல் விழா நடைபெற்று வருகிறது. பொங்கல் விழா நம் பள்ளி மாணவர்களின் மொழித் திறமையை வெளிப்படுத்தும் முக்கியக் களமாக விளங்கி வருகிறது. இந்தாண்டு நம் பள்ளியின் பொங்கல் விழா, வரும் பிப்ரவரி 3 ஆம் தேதி, சனிக்கிழமை நடைபெறும். இடம் : Community Middle School, 95 Grovers Mill Rd, Plainsboro 
Read more
Artificial Intelligence – AI driven School Announcements
Read more
Vallalar Tamil School is currently experimenting with Artificial intelligence – AI  for the School Announcements. Please see the below YouTube Video.
Read more
The students should be dropped off between 6:20PM to 6:30PM.   Lower grade students Upper grade students
Read more
2023-2024 ஆம் ஆண்டிற்கான மாணவர் சேர்க்கை தற்பொழுது நடைபெற்று வருகிறது. Student admission njvallalarpalli.org/admission
Read more
The students should be dropped off between 6:20PM to 6:30PM.   Lower grade students Parents can drop off students inside the classroom and pick up students from their classrooms. We request parents to know their child’s classroom number and other information, which are available in this 
Read more
2022-2023 கல்வியாண்டிற்கான மாணவர் சேர்க்கை தற்பொழுது நடைபெற்று வருகிறது.   Fees for the Academic year 2022-2023 is $255 for one year (One time payment). Books and all other materials are included in the fee. Fees can be payed as Check on the first day of the School Please 
Read more
The School will conduct a Parent Orientation on Saturday, October 2nd at 11AM through Zoom to explain to the parents about the school syllabus, school procedures, school events, and other details. This is a yearly event to introduce parents to our Tamil School and answer 
Read more
வள்ளலார் தமிழ்ப் பள்ளியின் புதிய கல்வியாண்டிற்கு பெற்றோர்களையும், மாணவர்களையும் அன்புடன் வரவேற்கிறோம். வள்ளலார் தமிழ்ப் பள்ளி குறித்த ஒரு சுருக்கமான அறிமுகத்திற்கு இந்தக் காணொளியைப் பார்க்கவும். Hybird Option Vallalar Tamil School New School year starts on September 11th, 2021 at 11AM EST. We will start virtually for the first few weeks and 
Read more