வள்ளலார் தமிழ்ப் பள்ளியின் புதிய கல்வியாண்டிற்கு பெற்றோர்களையும், மாணவர்களையும் அன்புடன் வரவேற்கிறோம். வள்ளலார் தமிழ்ப் பள்ளி குறித்த ஒரு சுருக்கமான அறிமுகத்திற்கு இந்தக் காணொளியைப் பார்க்கவும். Hybird Option Vallalar Tamil School New School year starts on September 11th, 2021 at 11AM EST. We will start virtually for the first few weeks and 
Read more