பொங்கல் விழா 2024

வள்ளலார் தமிழ்ப் பள்ளியின் முக்கிய விழாவாக ஒவ்வொரு ஆண்டும் பொங்கல் விழா நடைபெற்று வருகிறது. பொங்கல் விழா நம் பள்ளி மாணவர்களின் மொழித் திறமையை வெளிப்படுத்தும் முக்கியக் களமாக விளங்கி வருகிறது.

இந்தாண்டு நம் பள்ளியின் பொங்கல் விழா, வரும் பிப்ரவரி 3 ஆம் தேதி, சனிக்கிழமை நடைபெறும்.

இடம் : Community Middle School, 95 Grovers Mill Rd, Plainsboro Township, NJ 08536

To register and for contest materials go to this link.
https://njvallalarpalli.org/pongal2024

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *