தமிழ்த்தேனீப் போட்டி

Dates for the contest

  • Tamil Theni contest will be conducted online on Dec 3rd and Dec 4th. Exact time will be communicated closer to the event.

Register for the contest

Download the PDF

  • தமிழ்த்தேனீப் போட்டியின் சொற்பட்டியலை தறவிறக்கிக் கொள்ளுங்கள் (Please download the Word list PDF for each level from this page)