மகாகவி பாரதியார் நினைவு நூற்றாண்டு விழா

பாரதியின் நினைவைக் கொண்டாடும் வகையில் பள்ளி மாணவர்கள், ஆசிரியர்கள் மற்றும் பெற்றோர்கள் பங்கேற்கும் சிறப்பு நிகழ்ச்சியாக இந்த நினைவு நூற்றாண்டு விழா இணையம் மூலமாக நேரலையில் நடைபெறும்.